Kids

Welkom bij de RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

De school telt  ± 550 leerlingen, verdeeld over 20 groepen. In totaal 46 personen werken met plezier met en voor deze leerlingen. Vanaf het begin is SWS Emmaüs een "school in beweging". De school werkt systematisch aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Nieuwe werkwijzen, methodes en materialen worden ingezet om ons onderwijs te optimaliseren. Kwaliteitszorg staat hoog in ons vaandel. Meer informatie vindt u hier in onze schoolgids en onze plannen vindt u hier in het schoolplan.

 

 • Kindgericht
  We willen de kinderen positief benaderen, stimuleren, motiveren en uitdagen, om zodoende hun capaciteiten en mogelijkheden optimaal te benutten. Tevens willen wij de kinderen, binnen bepaalde kaders en met diverse materialen en leermiddelen, de ruimte geven om zelf te onderzoeken en te ontdekken.
 • Goed onderwijs
  SWS Emmaüs draagt zorg voor kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen. Onze leerkrachten zijn betrokken, bevlogen, gemotiveerd, deskundig en ontwikkelen zich voordurend. Zij inspireren, stimuleren en motiveren de leerlingen en dagen hen uit tot optimale prestaties. 

   

 • Veiligheid
  SWS Emmaüs is een veilige, plezierige en stimulerende omgeving voor zowel leerlingen, de ouders als het team. Sociale veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij besteden aandacht aan de sociale-emotionele ontwikkeling en proberen pestgedrag te voorkomen (o.a. Kanjertraining). 
 • Geluk en plezier
  Wij streven ernaar dat de leerlingen zich gelukkig en trots voelen en dat zij vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoetzien. 

   

   

   

 • Respect
  SWS Emmaüs heeft respect hoog in het vaandel. Respect voor elkaar en respect voor materialen.

  Vanuit de Kanjertraining wordt er veel aandacht besteed aan een goede omgang met elkaar, waarbij respect voor leraar en leerling belangrijk is.

  Ook op een goede manier omgaan met materialen, de leefomgeving en respectvol gedragen tijdens uitjes zien wij als vormen van respect.

  We kijken hierbij naar – nog te ontwikkelen vaardigheden – waarbij kinderen (en volwassenen) mogen leren.

Nieuws

Preview foto
Vacature Intern Begeleider bovenbouw (groep 5 t/m 8)
30 jan 2020 - ALTIJD AL OP DE EMMAÜS WILLEN WERKEN?

 

RK-PC SWS Emmaüs is op zoek naar nieuwe 

Intern Begeleider bovenbouw (groep 5 t/m 8)

per 1 augustus 2020 (of eerder, waar mogelijk) voor 3 dagen – 0,6375 fte

(Uitbreiding tot fulltime baan met 2 dagen als leerkracht behoort tot de mogelijkheden).
Lees meer ›


Preview foto
Help mee op de Dag van de Duurzaamheid !
17 sep 2019 - Op 10 oktober gaan we in de bovenbouw (groepen 6, 7, 8) aandacht besteden aan de Dag van de Duurzaamheid. Dit project is een initiatief van school en een 4-tal ouders. Ter voorbereiding op deze dag krijgen leerlingen een kleine huiswerkopdracht mee. Op de dag zelf organiseren we een 10-tal workshops rondom duurzaamheidsthema’s zoals opwarming van de aarde, duurzame kleding, duurzaam voedsel, plastic afval. In de maand erna, tussen 10/10 en 11/11, gaan de leerlingen aan de slag met een zelfgekozen uitdaging om bij te dragen aan een betere wereld.

Heb je een kind in de bovenbouw en wil je ons helpen op 10 oktober van 13.00 tot 15.00 uur? Meld je dan aan bij Maurice Klaver via meklaver@yahoo.com. We hopen op veel enthousiaste reacties.


Preview foto
Informatie over de samenwerking en communicatie tussen school en thuis.
02 sep 2019 - De brief met informatie kunt u hier vinden. 

Laatste fotoalbum: Foto illusie tijdens de KV creadag