Kids

Welkom bij de RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

De school telt  ± 550 leerlingen, verdeeld over 20 groepen. In totaal 46 personen werken met plezier met en voor deze leerlingen. Vanaf het begin is SWS Emmaüs een "school in beweging". De school werkt systematisch aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Nieuwe werkwijzen, methodes en materialen worden ingezet om ons onderwijs te optimaliseren. Kwaliteitszorg staat hoog in ons vaandel. Meer informatie vindt u hier in onze schoolgids en onze plannen vindt u hier in het schoolplan.

 

 • Kindgericht
  We willen de kinderen positief benaderen, stimuleren, motiveren en uitdagen, om zodoende hun capaciteiten en mogelijkheden optimaal te benutten. Tevens willen wij de kinderen, binnen bepaalde kaders en met diverse materialen en leermiddelen, de ruimte geven om zelf te onderzoeken en te ontdekken.
 • Goed onderwijs
  SWS Emmaüs draagt zorg voor kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen. Onze leerkrachten zijn betrokken, bevlogen, gemotiveerd, deskundig en ontwikkelen zich voordurend. Zij inspireren, stimuleren en motiveren de leerlingen en dagen hen uit tot optimale prestaties. 

   

 • Veiligheid
  SWS Emmaüs is een veilige, plezierige en stimulerende omgeving voor zowel leerlingen, de ouders als het team. Sociale veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij besteden aandacht aan de sociale-emotionele ontwikkeling en proberen pestgedrag te voorkomen (o.a. Kanjertraining). 
 • Geluk en plezier
  Wij streven ernaar dat de leerlingen zich gelukkig en trots voelen en dat zij vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoetzien. 

   

   

   

 • Respect
  SWS Emmaüs heeft respect hoog in het vaandel. Respect voor elkaar en respect voor materialen.

  Vanuit de Kanjertraining wordt er veel aandacht besteed aan een goede omgang met elkaar, waarbij respect voor leraar en leerling belangrijk is.

  Ook op een goede manier omgaan met materialen, de leefomgeving en respectvol gedragen tijdens uitjes zien wij als vormen van respect.

  We kijken hierbij naar – nog te ontwikkelen vaardigheden – waarbij kinderen (en volwassenen) mogen leren.

Nieuws

Preview foto
Zomervakantie
17 jul 2020 -

Het team van s.w.s. Emmaüs wenst u allemaal een hele fijne vakantie, rust lekker uit en blijf gezond! 


Scholen dicht t/m 28 april
01 apr 2020 - Gisteravond heeft het kabinet aangekondigd dat de genomen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april. Voor het onderwijs betekent dit concreet dat scholen in ieder geval tot en met de meivakantie (tot en met 8 mei) gesloten blijven. De week voorafgaand aan 28 april maakt het kabinet bekend of en hoe de maatregelen verlengd worden.

 

 
Lees meer ›


Update Coronavirus - scholen zijn dicht
15 mrt 2020 - Ouderbrief 15 maart - sluiting scholen 16 maart tot 6 april

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),


Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen in het primair -, voortgezet – en
middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. De
sluiting zal vooralsnog gelden tot en met 6 april 2020.
Dit is een uitzonderlijke periode met veel onzekerheid. De maatregelen rond het coronavirus
raken ons allen.


Wat betekent dit voor u?
We begrijpen dat de impact van dit besluit voor u als ouder/verzorger groot is. Ook voor de
kinderen zal dit een periode zijn met minder zekerheid en houvast.
Graag geven we u duidelijkheid wat de consequenties zijn van dit kabinetsbesluit voor u als
ouder:
? leerlingen en kinderen komen niet naar school/kinderdagverblijf;
? alle kinderen blijven thuis, tenzij ouders of verzorgers werkzaam zijn in vitale
beroepen en zij geen andere opvangmogelijkheid hebben. In principe worden zij
opgevangen waar zij normaal ook worden opgevangen;
? de eerste dagen zullen de scholen, zoveel als mogelijk, gebruiken om
afstandsonderwijs in te richten, zodat kinderen thuis schoolwerk kunnen doen in de
periode dat de scholen gesloten zijn;

 

 
Lees meer ›


Laatste fotoalbum: Foto illusie tijdens de KV creadag