Kids

3.3 Het onderwijs

De periode tussen het vierde en twaalfde jaar is een bijzonder ingrijpend deel van het leven. De ontwikkeling die het kind doormaakt is niet alleen verstandelijk en lichamelijk, maar ook creatief en sociaal-emotioneel. De leerkrachten van onze school proberen een goed evenwicht te vinden, zodat ieder kind al zijn eigenschappen en kwaliteiten kan ontplooien.

 

De Samenwerkingsschool Emmaüs wil geen 'leerfabriek' zijn. Bij modern onderwijs wordt veel aandacht besteed aan de zelfwerkzaamheid van het kind; het zelf ontdekken, uitzoeken en uitwerken, individueel maar ook vaak in samenwerking met anderen. We noemen dat een actief leergedrag. De leerkracht is dan een begeleider van leerprocessen. Wij willen in de komende jaren een transitie maken naar meer gepersonaliseerd leren, waarbij betrokkenheid, eigenaarschap, welbevinden en zelfstandigheid belangrijke begrippen zijn.

Modern onderwijs is niet het overboord gooien van oude normen en waarden. Het goede moeten we zien te behouden wanneer we blijven zoeken naar vernieuwing van het onderwijs aan uw kinderen.