Kids

Ons onderwijs

De periode tussen het vierde en twaalfde jaar is een bijzonder ingrijpend deel van het leven. De ontwikkeling die het kind doormaakt is niet alleen verstandelijk en lichamelijk, maar ook creatief en sociaal-emotioneel. De leerkrachten van onze school proberen een goed evenwicht te vinden, zodat ieder kind al zijn eigenschappen en kwaliteiten kan ontplooien.

 

De Samenwerkingsschool Emmaüs wil geen 'leerfabriek' zijn. Bij modern onderwijs wordt veel aandacht besteed aan de zelfwerkzaamheid van het kind; het zelf ontdekken, uitzoeken en uitwerken, individueel maar ook vaak in samenwerking met anderen. We noemen dat een actief leergedrag. De leerkracht is dan een begeleider van leerprocessen. Wij willen in de komende jaren een transitie maken naar meer gepersonaliseerd leren, waarbij betrokkenheid, eigenaarschap, welbevinden en zelfstandigheid belangrijke begrippen zijn.

Modern onderwijs is niet het overboord gooien van oude normen en waarden. Het goede moeten we zien te behouden wanneer we blijven zoeken naar vernieuwing van het onderwijs aan uw kinderen.

De Emmaüs is in transitie. In alle leerjaren komt er meer formatie beschikbaar, zodat er d.m.v. gezamenlijke verantwoordelijkheid per leerjaar gewerkt gaat worden. Voorheen waren er individuele klassen met een leerkracht, nu zijn we van plan meer met leerjaren te gaan werken. Concreet voorbeeld: Twee groepen 5 hebben 10 dagen leerkracht nodig voor de bemanning. Vorig schooljaar was dit al uitgebreid naar 13 dagen formatie en door toevoeging van NPO gelden is er voor dit schooljaar 14 dagen per leerjaar beschikbaar.

Er is dus 4 dagen extra leerkrachtbegeleiding om met elkaar het onderwijs vorm te geven in meerdere niveaugroepen, workshops, etc.

 

Deze manier van werken valt in onze ogen gedeeltelijk onder een onderwijskundige verandering. We gaan tenslotte om van het traditionele onderwijs naar vernieuwend onderwijs. Gezien het een onderwijskundige verandering is, heeft de MR instemming op de pilot gegeven.

 

De Emmaüs gaat het komende jaar deze onderwijsverandering uitproberen in een verlengde pilot.

Gedurende het jaar zal de MR dit monitoren en de tevredenheid uitvragen bij hun achterban. Na dit jaar zal in de MR de onderwijskundige verandering opnieuw op de agenda staan voor permanente instemming.