Kids

Aanmelden

Overweegt u uw kind aan te melden voor onze school, maak dan een afspraak met Silvy Onderwater (070 - 327 8018) om een keer langs te komen of vul het formulier in bij rondleiding. Vooraanmelding kan al voordat uw kind 1 jaar is. Ons toelatingsbeleid: jongere broertjes/zusjes van leerlingen, mits tijdig aangemeld, gaan voor.

Uitgebreide informatie over de procedure 'aanmelden' vindt U bij Nieuwe Ouders.

Zie ook: Wachtlijsten

Ouders die al kinderen op school hebben, of ingeschreven hebben staan, melden hun jongere kinderen aan zodra ze één jaar oud zijn. Wij kunnen hen dan een plaats garanderen en bovendien kunnen wij nieuwe mensen tijdig aangeven of er voor hun kind(eren) wel of geen plaats is op de SWS Emmaüs.

Hieronder kunt u het formulier 'vooraanmelding' downloaden. U kunt kiezen voor een Word-of een PDF-document.
U kunt het ingevulde en ondertekende formulier opsturen naar de SWS Emmaüs 
(Leenkamp 15, 2264KW Leidschendam) of gescand opsturen naar info@emmaus.lucasonderwijs.nl