7. Ontwikkeling van het onderwijs

7.1 Kwaliteitszorg

We werken continu aan het verbeteren van ons onderwijs. Driejaarlijkse enquêtes onder de ouders, leerlingen, personeel en ouders van schoolverlaters behoren tot de vaste procedures. Alle veranderingen worden geëvalueerd, bijgesteld en geborgd in de school.

7.2 Aandachtspunten voor het schooljaar 2017-2018

In 2014-2015 hebben wij met het team en input van kinderen en ouders

een schoolplan 2015-2019 gemaakt. Constant in nauwe afstemming met

de MR hierover die ook instemming heeft gegeven op dit plan.

Het schooljaar 2018-2019 zullen wij gebruiken om input te krijgen voor

ons Schoolplan 2020 – 2024.

De verbeterpunten in dit schoolplan zijn verdeeld over de 4 jaren.

Hieronder vindt u de belangrijkste speerpunten voor komend schooljaar:

 

  •          Missie en visie zichtbaar vertalen naar de praktijk
  •          Gepersonaliseerd leren.
  •          Zelfstandigheid, betrokkenheid, welbevinden, eigenaarschap bij de kinderen
  •          Onderzoeken nieuwe methode Engels
  •          Effectieve leertijd
  •          Intensieve samenwerking Vlietkinderen (op weg naar IKC)
  •          Ouderbetrokkenheid 

Met het team hebben we de keuze gemaakt om de komende jaren in te zetten op een transitie, waarbij we meer gepersonaliseerd willen leren, waarbij zelfstandigheid, betrokkenheid, welbevinden en eigenaarschap bij de kinderen centraal staan. We hebben dit al met MR besproken en zullen de komende jaren deze discussie breder gaan voeren. De manier waarop gaan we samen onderzoeken en uitwerken.

 

Verdere plannen en systematische aanpak zijn opgenomen in het jaarplan 2017-2018. Dit jaarplan wordt met de MR besproken en voorgelegd voor

instemming. Na deze vergadering wordt dit jaarplan op de website van de school gezet.