Kids

3 De organisatie van het onderwijs

-De directie

De directie van de school bestaat uit Joost Heemskerk (directeur), Petra Vos en Walter Faber (adj. dir.)

Uiteraard bent u altijd van harte welkom en u kunt altijd bij de directie binnenlopen.  Zijn er vragen voor de (vak)leerkracht van uw kind(eren) wilt u dan eerst contact opnemen met de betreffende leerkracht.

Mocht het om intensievere zorg gaan kan er een I.B-er bij betrokken worden. Voor de groepen 1 t/m 4 is dat Mirthe Kokshoorn. Meike Olde Weghuis verzorgt de interne begeleiding voor de groepen 5 t/m 8.

Binnen de directie hanteren wij de volgende indeling als het gaat om betrokkenheid bij groepen en leerjaren:

Petra    -> groepen   1,2,3

Walter  -> groepen    4,5

Joost    -> groepen   6,7,8

 

- Groepsgrootte

Er worden per leerjaar maximaal 70 kinderen toegelaten. De groepen 1 t/m 4 zijn relatief klein. Dat betekent dat de kleutergroepen in het begin van het jaar ± 22 leerlingen tellen en door de instroom van nieuwe kinderen aan het eind van het jaar maximaal 32 leerlingen. In de groepen 3 en 4 zitten gemiddeld ± 24 leerlingen. Daardoor kunnen we in de klas meer individuele aandacht aan elk kind geven. Er is bewust gekozen voor kleinere klassen in de eerste leerjaren, omdat daar het fundament van het onderwijs wordt gelegd. Vanaf groep 5 telt een groep maximaal 35 leerlingen.

Om meer ondersteuning te verzorgen in de groepen 5 t/m 8 gaan we:

1. Inzetten op de inzet van (LIO-) stagiaires waardoor leerkrachten extra hulp en ondersteuning in hun bouw kunnen realiseren.

2. Inzet van ambulant personeel ter verlichting van de leerkrachten met de grote groepen.

3. Extra formatie ter ondersteuning van hele groepen / leerjaren.

4. We laten geen zij-instromers meer toe vanaf groep 5, tenzij wij onder de 32 leerlingen per groep komen. Dan vullen we weer aan tot 32 leerlingen.