Kids

Contactpersoon - vertrouwenspersoon

Op elke school lopen er weleens dingen anders dan gewenst.
Als er iets is dat anders kan, dan horen we dit graag en gaan wij hier graag met u het gesprek over aan.
Mochten er toch klachten blijven bestaan, dan volgen wij de “klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs” van Lucas Onderwijs. Zie de link onderaan deze pagina.

U kunt dan vertrouwelijk terecht bij de contactpersoon – vertrouwenspersoon.


Op elke school dient er minstens één aanwezig te zijn.
Wij hebben ervoor gekozen om laagdrempelig te willen zijn en hebben twee teamleden en twee ouders bereid gevonden om deze rol te vervullen. Hieronder stellen zij zich aan u voor en kunt u zien hoe zij te bereiken zijn.

Ouders

Joyce Muilwijk
Hallo allemaal,
Omdat ik samen met een andere ouder en twee leraren uit het team de komende tijd vertrouwens-contactpersoon zal zijn op SWS Emmaüs, zal ik me even voorstellen:
Ik ben Joyce Muilwijk en heb twee zoons op deze basisschool, namelijk Tijn van 10 jaar bij juf Saskia en Danielle in de klas (groep 7) en Lars van 8 jaar bij juf Silvy en Danielle in de klas (groep 5). Ik zit met veel plezier in de oudervereniging, welke vereniging de leuke activiteiten organiseert voor de leerlingen. Daarnaast hoop ik als vertrouwens-contactpersoon mijn steentje bij te kunnen dragen op het serieuzere vlak, waarbij voor mij het belang van het kind uiteraard voorop staat.


Telefoonnummer: 06-47561184
Emailadres: joycem678@gmail.com

 

Miranda van Asch                                

 

Beste Ouders,

Samen met Joyce, Cynthia en Kees ben ik vertrouwens-/contactpersoon op SWS Emmaüs.

Ik ben Miranda van Asch, getrouwd en heb twee dochters, Emmeline (groep 7PM) en Benthe (groep 4MP). Naast deze functie ben ik klassenouder en overblijfmoeder op maandag, vrijdag en LOL-ouder. Sinds schooljaar 2019/2020 ben ik actief in de oudervereniging.

Dit alles doe ik met veel plezier. Ik vind het belangrijk dat de kinderen en hun ouders de school als plezierig en fijn ervaren. Mocht dit om een of andere reden niet lukken, dan sta ik klaar voor jullie met een luisterend oor om samen tot een oplossing te komen.

 

Telefoonnummer: 06-48384355

Email adres: info@leonvanasch.nl

 

Leerkracht

Kees Welbedacht
SWS Emmaüs is natuurlijk geen perfecte organisatie en net als overal gaan er bij ons ook wel eens dingen mis. Stoor je je aan bepaalde zaken, of wil je gewoon iets kwijt over het reilen en zeilen bij ons op school, maar vind je daarvoor nergens een gewillig oor? Dan kun je eventueel je verhaal, in vertrouwen, bij mij kwijt. Ik vind het belangrijk dat iedereen die bij onze school betrokken is, ouders, kinderen en personeel zijn zegje moet kunnen doen en ik wil daar zo goed mogelijk naar luisteren om daarna samen uit te zoeken wat de beste weg zou kunnen zijn voor jouw klacht, op -of aanmerking.

Telefoonnummer school: 070-3278018
Emailadres: kwelbedacht@emmaus.lucasonderwijs.nl

 

 

Meer informatie vindt u bij: klachtenprocedure.