Kids

Vergaderdata OR

Op deze pagina vindt u de data van de OR vergaderingen. Deze zijn openbaar en vinden ongeveer 1x per 6 weken op dinsdag- of woensdagavond plaats om 20.00 uur, op school.

 

Als u wilt komen, meld u dan s.v.p. even aan bij de secretaris of voorzitter.