Kids

Privacy en AVG

In het kader van deze wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)die per 25 mei 2018 van kracht is, hebben alle ouders een formulier moeten tekenen waarin zij al dan niet toestemming geven voor het gebruiken en verspreiden van gegevens en foto’s.

 

Mocht u dit willen wijzigen dan kunt u dit doorgeven aan Joost Heemskerk.

Het zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze leerlingen en hun privacy

is voor ons als school altijd al heel belangrijk is geweest. Desalniettemin heeft de nieuwe wetgeving ook op onze school op onderdelen tot aanpassingen geleid. Zo zijn onze bestaande protocollen en reglementen aangepast aan de nieuwe wetgeving. Op onze school is een  privacy-reglement van toepassing dat te vinden is op de site van Lucasonderwijs