Kids

Het klimaat van de school

Het klimaat van de school

Wij vinden dat het noodzakelijk is om te streven naar een situatie waarin:

- het kind zich "thuis" voelt op school, zich geborgen weet, zich veilig voelt en zich durft te uiten;

- er een goed contact tussen de kinderen onderling is en tussen kind en leerkracht, die ook een “gewoon” mens is.

- er een basis van vertrouwen aanwezig is.

 

Zo'n streven is bepalend voor de wijze waarop de leerkrachten omgaan met: conflicten oplossen, straffen, belonen, waarderen.
Een goed contact tussen school en ouders vinden we heel belangrijk. Leerkrachten staan na school altijd voor u klaar als u over uw kind wilt praten, zeker als u tevoren even een afspraak maakt.

Er vindt per schooljaar een aantal activiteiten plaats, waarbij we bewust kinderen van diverse groepen samenbrengen. Vieringen van Kerstmis en Pasen, Sinterklaas en carnaval, 'presentaties', een KV-dag (kunstzinnige vorming), grote rekendag en de grote Emmaüs schoolsportdag zijn hiervan voorbeelden. Het is ook belangrijk te erkennen dat elk kind een individu is. Elk kind is "vanzelfsprekend" anders. Anders wil niet zeggen beter of slechter, maar gewoon anders.

 

Het  heeft  consequenties voor  de  aanbieding van de  leerstof: de leerstof aanpassen aan de mogelijkheden van het kind. Dit wordt vergemakkelijkt met de inzet van Snappets. Ook de manier van contact onderhouden tussen kind en leerkracht kan worden aangepast.
Zo'n pedagogische sfeer, hopelijk versterkt door de christelijke grondslag van waaruit we werken, werkt volgens ons stimulerend voor kinderen in hun ontwikkeling.

 

In onze werkwijze trachten wij open te staan voor de initiatieven van kinderen. We sporen kinderen aan actief en zoveel mogelijk zelfstandig te werken aan hun eigen leerproces. Ook willen we voor de kinderen mogelijkheden inbouwen om zich te uiten: kringgesprek, kunstzinnige vorming, catechese (uiten eigen gevoelens, luisteren naar anderen, herkennen van en meeleven met anderen). We maken regelmatig gebruik van coöperatieve werkvormen en werken aan 21st Century Skills.