Kids

Protocollen, gedragscode en schoolafspraken

Protocollen, gedragscode en schoolafspraken

Op SWS Emmaüs streven we naar een goede en plezierige sfeer. Wij willen een veilige leer-, speel-, en werkomgeving creëren voor zowel leerlingen, ouders en het team. Om het pedagogisch klimaat te waarborgen en het onderwijs aan en de zorg voor onze leerlingen zo effectief mogelijk te laten verlopen, heeft het team van SWS Emmaüs een aantal protocollen geformuleerd.

Informatie over Privacy en Algemene Verordening Gegvensbescherming vindt u op de de pagina 6.9 Privacy en AVG