Kids

Nieuwe ouders - aanmelding

Aanmeldprocedure Samenwerkingsschool Emmaüs

We hebben een gezamenlijke aanmeldprocedure in Leidschendam-Voorburg.

 

Met deze aanmeldprocedure willen we voldoen aan de wet- en regelgeving en aan ouders duidelijk maken hoe we omgaan met aanmeldingen van leerlingen.

 

Vooraanmelden

U kunt uw kind voor-aanmelden op onze school. Dit kan vanaf het moment dat uw kind geboren is totdat het 3 jaar wordt . U mag uw kind voor-aanmelden op meerdere basisscholen.

 

Aanmelden

Een kind kan worden aangemeld op een basisschool zodra het drie jaar is.  Wanneer u een voor-aanmelding heeft gedaan wordt vlak voor de derde verjaardag door de school  gevraagd of u de voor- aanmelding definitief wilt maken.

We hanteren vier aanmeldperioden (kwartalen). Alle aanmeldingen die wij ontvangen binnen een aanmeldperiode gelden als gelijktijdig. Als er minder aanmeldingen zijn dan kindplaatsen in een aanmeldperiode, dan voegen wij de overblijvende plaatsen toe aan de aanmeldperiode daarna.

Na ontvangst van de definitieve aanmelding op school krijgt u een ontvangstbevestiging van de aanmelding. De datum van aanmelding geeft aan in welke aanmeldperiode uw kind is aangemeld. Een aanmelding betekent nog niet dat uw kind geplaatst is.

U kunt uw kind maximaal één keer aanmelden op onze school. Na een afwijzing kunt u uw kind niet nogmaals aanmelden voor een volgende aanmeldperiode.

 

Aantal kindplaatsen en aanmeldperioden

Alle kindplaatsen verdelen we over vier aanmeldperioden per schooljaar. Daarbij houden wij rekening met het verwachte aantal kinderen dat voldoet aan de voorrangsregels.

De data van de vier aanmeldperioden vindt u hieronder:

 

Voor 2024-2024 gelden de volgende data:

Aanmeldperiode (kwartaal)

Eventueel loten op:

juli t/m september

 

Maandag 30 sept 2024

oktober t/m december

 

Maandag 6 jan 2025

januari t/m maart

       

Maandag 31 maart 2025

april t/m juni

 

Maandag 30 juni 2025

 

Van aanmelding naar plaatsing

Aan het einde van het kwartaal waarin uw kind drie jaar geworden is, maken alle basisscholen waar u uw kind heeft aangemeld aan u bekend of uw kind geplaatst kan worden. 

Indien u op meerdere scholen een plaats toegewezen heeft gekregen, kunt u een keuze maken.

U dient dan de andere scholen af te melden.

Van u verwachten we dat u de school of scholen binnen twee weken antwoord geeft op de brief die u per mail ontvangt. 

 

Direct daarna komen de scholen bij elkaar. Ze vergelijken de namen van kinderen- en hun geboortedatum met elkaar- zodat we de aangemelde kinderen een plaats kunnen bieden of indien dit nog niet het geval is de ouders kunnen vertellen op welke scholen nog plaats is in Leidschendam en Voorburg. Met ouders die twee of meer plaatsen hebben aangenomen, wordt contact opgenomen. Zij moeten dan een keuze maken. Het kan zijn dat door dit overleg nog plaatsen vrijkomen. U hoort dit dan zo snel mogelijk daarna.

 

 

 

Wachtlijst

Mochten we geen plek hebben voor uw kind, dan kunt u er voor kiezen uw kind op onze wachtlijst te plaatsen. Dit doen wij alleen op uw verzoek. U bent verplicht uw kind op een andere basisschool aan te melden en kunt zich niet beroepen op de zorgplicht bij ons.

 

Inzet aanmeldperiodes en wachtlijstplaatsen

De S.W.S. Emmaüs heeft 74 plaatsen beschikbaar tussen 1 oktober en 30 september.

We verdelen deze plaatsen over de vier kwartalen n.a.v. de vooraanmeldingen onder de conditie dat we  als school vrij zijn om op basis van onderstaande voorrangsregels de nog niet ingevulde plaatsen in een kwartaal op te vullen met kinderen uit een voorgaand kwartaal.

 

Voorrangsregels  S.W.S. Emmaüs voor plaatsing:

  1. Broertjes en zusjes van kinderen die op school zitten op het moment dat het kind drie jaar wordt en aangemeld is bij ons op school
  2. Kinderen van personeel van de school
  3. Kinderen uit het voedingsgebied ’t Lien en de Rietvink.
  4. Kinderen die ingeschreven staan bij Peuterstap van Vlietkinderen.
  5. Kinderen van de wachtlijst uit het betreffende kwartaal of eerdere kwartalen die hebben aangegeven op de wachtlijst te willen blijven staan.

 

Zorgplicht

De zorgplicht geldt voor kinderen die bij ons te horen gekregen hebben dat ze op de plaatsingslijst staan maar waarvan wij na de plaatsingsbrief ( tussen 9-12 maanden van tevoren) toch besluiten dat de school onvoldoende specifieke mogelijkheden heeft om het kind met een bepaalde fysieke of mentale beperking te begeleiden bij de ontwikkeling. De ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De termijn van 6 en 4 weken gaat in aan het einde van een aanmeldperiode.

 

Meer informatie over aanmelden in Leidschendam:

Zie de website van de gemeente Leidschendam- Voorburg