Inspectie

Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun school onderwijs van voldoende kwaliteit aanbiedt. Daarom is er de onderwijsinspectie, die toezicht houdt op de onderwijskwaliteit van scholen. Daarnaast houdt de inspectie toezicht op de naleving van de wettelijke vereisten, de rechtmatige besteding van middelen, het financieel beheer en de financiële positie van scholen.

 

Ieder jaar kijkt de onderwijsinspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft.

 

In 2013-2014 kwam de inspectie langs. U kunt het rapport hieronder downloaden.