Kids

ICT in de school

Computers, Snappets & 21st Century skills.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Computers zijn in onze maatschappij niet meer weg te denken. Wij zien het als onze taak om kinderen voor te bereiden op het gebruik van digitale middelen. Bovendien zijn deze digitale middelen een uitstekend hulpmiddel bij adaptief onderwijs. De school beschikt over een netwerk waarop de pc's, Snappets, iPads en touchscreens zijn aangesloten.  Het netwerk is met ons eigen Lucas-glasvezelnet, aangesloten op internet.

Vanaf medio groep 4 heeft elke leerling zijn eigen Chromebook met Snappet. Door deze tablet kan zeer adaptief onderwijs worden gegeven en wordt de leerling meer eigenaar van zijn / haar eigen leerproces. Mede door het gebruik van Snappets ontstaat een hoger leerrendement. Bij breuk of verlies van de Snappet zal de school de schade verhalen op de verzekering van de ouders. Bij de groepen 1/2 en 3 zijn er 2 iPads per groep, waarop de kinderen educatieve spellen kunnen doen.

Ook werken we steeds meer aan de 21st Century Skills. De vaardigheden die kinderen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de 21e eeuw, zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, samenwerken etc. We doen dit door projectmatig te werken, waarbij wij veel uit de kinderen zelf laten komen. De betrokkenheid, het plezier en de resultaten zijn zeer positief en indrukwekkend.