wit

Kanjertraining

Het team heeft de cursus Kanjertraining gevolgd.  Deze methode, één van de evidance-based methodes,  beoogt het trainen van sociale vaardigheden, alsmede het ontwikkelen van een positief beeld van de leerling ten opzichte van zichzelf en de ander. Voor het onderwijs zijn de doelen vooral praktisch:

  •          pestpreventie;
  •          de leerkracht wordt gerespecteerd;
  •          pestproblemen worden opgelost;
  •          leerlingen durven zichzelf te zijn;
  •          leerlingen voelen zich veilig;
  •          leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken;
  •          leerlingen kunnen gevoelens onder woorden brengen;
  •          leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

 

Aan de hand van de methode worden structureel lessen gegeven. Dat wil zeggen dat in elke groep leerjaar-gebonden lessen aan bod komen. Op deze manier waarborgen we een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8. Het spreekt voor zich dat wat in bovengenoemde lessen geleerd wordt, ook zijn weerslag vindt in de praktijk. Het doel is dat het gebruik van de Kanjertraining een positief effect heeft op het totale schoolklimaat.

Hoe gaan wij met elkaar om op school?

De volgende 5 afspraken staan centraal.
1. we vertrouwen elkaar
2. we helpen elkaar
3. je speelt niet de baas
4. we lachen elkaar niet uit
5. je doet niet zielig

Het gedragskader is: Je doet niet zielig, je lacht niemand uit, je speelt niet de baas, je bent te vertrouwen, je helpt elkaar en je zegt eerlijk wat je denkt/voelt zonder de ander te kwetsen.

Kinderen groeien op met ;"geleend" vertrouwen:
Ze kunnen nu nog een heleboel niet, maar als volwassene heb je het vertrouwen dat ze het gaan leren. Dat vertrouwen geeft kinderen groeikracht.

We proberen niet de waarom vraag te stellen, maar te vragen naar de bedoeling van het kind,
door de vraag te beginnen met: "Is het je bedoeling......?"

Met behulp van de 4 kleuren petten (wit, zwart, rood en geel) wordt gedrag herkenbaar en inzichtelijk gemaakt.

Met de Kanjertraining werken we 'preventief' en 'positief' aan gedrag en sociale vaardigheden. 

Op SWS Emmaüs proberen we een fijne sfeer te creëren, zodat iedereen er zich thuis voelt. Het is belangrijk dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. We willen de kinderen handvatten meegeven voor het handelen in allerlei sociale situaties. Sinds enige jaren maken we hierbij gebruik van de methode Kanjertraining. Misschien heeft u al enthousiaste verhalen over deze lessen gehoord van uw zoon/dochter. Achter de schermen zijn we ook volop bezig met de Kanjertraining. We willen graag een doorlopende leerlijn creëren voor de verschillende groepen. Daarnaast willen we u als ouder graag op de hoogte houden van de ontwikkeling binnen de school.