wit

Kanjertraining

Het team heeft de cursus Kanjertraining gevolgd.  Deze methode, één van de evidance-based methodes,  beoogt het trainen van sociale vaardigheden, alsmede het ontwikkelen van een positief beeld van de leerling ten opzichte van zichzelf en de ander. Voor het onderwijs zijn de doelen vooral praktisch:

 •          pestpreventie;
 •          de leerkracht wordt gerespecteerd;
 •          pestproblemen worden opgelost;
 •          leerlingen durven zichzelf te zijn;
 •          leerlingen voelen zich veilig;
 •          leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken;
 •          leerlingen kunnen gevoelens onder woorden brengen;
 •          leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

 

Aan de hand van de methode worden structureel lessen gegeven. Dat wil zeggen dat in elke groep leerjaar-gebonden lessen aan bod komen. Op deze manier waarborgen we een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8. Het spreekt voor zich dat wat in bovengenoemde lessen geleerd wordt, ook zijn weerslag vindt in de praktijk. Het doel is dat het gebruik van de Kanjertraining een positief effect heeft op het totale schoolklimaat.

 

De Kanjertraining is gebaseerd op een vijftal afspraken, te weten:

 • We vertrouwen elkaar;
 • We helpen elkaar;
 • We werken samen;
 • We hebben plezier;
 • We doen mee.

Gedragingen van kinderen worden binnen de Kanjertraining verdeeld in vier soorten, die corresponderen met dieren / gekleurde petten. Deze zijn:

 • De tijger, kanjer witte pet
 • De pestvogel, hork zwarte pet
 • De aap, pias rode pet
 • Het konijn, de bange gele pet

De petten zijn een hulpmiddel om de verschillende gedragingen te visualiseren. Dit vergroot het inzicht in het eigen handelen en dat van een ander. Kinderen leren ook dat ze meerdere kleuren tegelijk kunnen opzetten. Dat iedere kleur ook een sterke kant heeft. Ons gedragsprotocol en info over pesten vindt u op de website.

 

Met de Kanjertraining werken we 'preventief' en 'positief' aan gedrag en sociale vaardigheden. 

Op SWS Emmaüs proberen we een fijne sfeer te creëren, zodat iedereen er zich thuis voelt. Het is belangrijk dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. We willen de kinderen handvatten meegeven voor het handelen in allerlei sociale situaties. Sinds enige jaren maken we hierbij gebruik van de methode Kanjertraining. Misschien heeft u al enthousiaste verhalen over deze lessen gehoord van uw zoon/dochter. Achter de schermen zijn we ook volop bezig met de Kanjertraining. We willen graag een doorlopende leerlijn creëren voor de verschillende groepen. Daarnaast willen we u als ouder graag op de hoogte houden van de ontwikkeling binnen de school.