Kids

Nieuwe ouders

Aanmelden

Volgens de Wet op het Primair Onderwijs mogen kinderen vanaf drie jaar officieel worden aangemeld. Wij vinden het belangrijk om tijdig een goed beeld te krijgen van het aantal aanmeldingen voor een bepaald schooljaar. Hierdoor kunnen wij ook op een eerlijke manier het aantal beschikbare plekken verdelen.

Dit betekent dat u uw kind bij voorkeur rond de eerste verjaardag bij ons kunt aanmelden. U ontvangt van de vooraanmelding een bevestiging.

 

Overweegt u uw kind aan te melden voor onze school, maak dan een afspraak om een keer langs te komen voor een rondleiding.(tel. 070-3278018)

Ouders die al kinderen op school hebben, of ingeschreven hebben staan, moeten er voor zorgen dat zij hun jongere kind (eren) ook tijdig aanmelden.
Wij kunnen hen dan een plaats garanderen en bovendien kunnen wij nieuwe mensen tijdig aangeven of er voor hun kind(eren) wel of geen plaats is op de SWS Emmaüs.


Hieronder kunt u het aanmeldingsformulier downloaden. U kunt kiezen voor een Word-of een PDF-document.
U kunt het ingevulde en ondertekende formulier opsturen naar de SWS Emmaüs, Leenkamp 15, 2264KW Leidschendam of gescand opsturen naar info@emmaus.lucasonderwijs.nl 

 

Wat is het voorrangsbeleid bij leerlingen die op een wachtlijst staan?

Voor leerlingen die op een wachtlijst staan, hanteren wij de volgende 4 voorrangscriteria:

  1.     Broertjes/zusjes van leerlingen die reeds op onze school onderwijs genieten.
  2.     Broertjes/zusjes van leerlingen die reeds op onze school staan ingeschreven.
  3.     Kinderen uit 't Lien en de Rietvink, omdat de school oorspronkelijk voor die wijken bedoeld is.
  4.     Kinderen die staan ingeschreven voor de peuterspeelzaal Peuterstap.

 

Zie ook: Wachtlijsten

 

Rond de maand dat uw kind 3 jaar wordt, wordt u per mail gevraagd of u nog gebruik wilt maken van de plek die u nu inneemt door de vooraanmelding. U heeft drie weken de tijd om hierop positief te reageren.

Nadat wij van u een bevestiging hebben gekregen dat u nog steeds gebruik wilt maken van deze plek, is uw kind definitief aangemeld. Na de definitieve aanmelding krijgt u binnen 6 weken schriftelijk bericht van mogelijke inschrijving en komt uw kind mogelijk bij ons op school.

Hierbij willen wij aangeven dat vanaf augustus 2014 de wet Passend Onderwijs in werking is getreden, waarbij ons ondersteuningsprofiel uitsluitsel zal geven bij aanmeldingen van kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoefte.

Aanmelden (ouder dan 4 jaar)

Als uw kind al op een school zit en u wenst overplaatsing, bijvoorbeeld omdat u verhuist, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dan wordt afgesproken op welke manier de procedure verder loopt.

Zo zullen we eerst moeten kijken of we nog plek hebben in het leerjaar waar uw kind komt te zitten.

We nemen contact op met de school waar uw kind tot dan toe zit en vragen de gegevens op over resultaten en onderwijsbehoefte. Ook uitslagen van eventuele onderzoeken willen wij dan met uw toestemming inzien. Eén van onze intern begeleiders zal dit bij de huidige school navragen. Samen met de directie en in overleg met de ouders bepalen we dan de toelaatbaarheid. Daar speelt niet alleen het aantal kinderen in de groepen een rol. Ook de verschillende extra ondersteuning die door de groep gevraagd wordt speelt een belangrijke rol.

Als er plek is en wij kunnen uw kind gaan bieden wat het nodig heeft dan volgt de inschrijving op onze school en de uitschrijving op de andere school.

 

Meer informatie over aanmelden in Leidschendam:

Zie de website van de gemeente Leidschendam- Voorburg