Kids

Nieuws

01 april 2020

Scholen dicht t/m 28 april

Gisteravond heeft het kabinet aangekondigd dat de genomen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april. Voor het onderwijs betekent dit concreet dat scholen in ieder geval tot en met de meivakantie (tot en met 8 mei) gesloten blijven. De week voorafgaand aan 28 april maakt het kabinet bekend of en hoe de maatregelen verlengd worden.

 

 


De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder controle krijgen. Hij riep op de maatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook in de meivakantie.

 

Onderwijs op afstand

Ondanks deze uitzonderlijke situatie en de grote onzekerheid die deze met zich meebrengt, blijven wij ons de komende periode ten volle inzetten om op een goede manier invulling te geven aan het onderwijs op afstand. We herhalen hierbij het beroep dat we doen op u als ouder/verzorger om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind te ondersteunen bij het afstandsonderwijs. We begrijpen ook heel goed dat de mogelijkheden hierbij ver uiteen lopen en daarom goed om met de beste intentie van beide kanten te kijken naar de mogelijkheden voor onze kinderen.

Sommige ouders vinden het te veel werk en andere kinderen zijn al klaar en wordt er verzocht om meer.

Mocht je nog leuke tips willen voor extra’s :

 

Opvang

We blijven onze maatschappelijke taak vervullen om noodopvang te bieden aan kinderen met ouders in een cruciaal beroep.