Kids

Schoolmaatschappelijk werk

Wat biedt het SMW?

 

Kortdurende hulpverlening aan ouders en kinderen in maximaal vijf gesprekken;

Verwijzen en toe leiden naar meer specifieke hulp, zoals het algemeen maatschappelijk werk, GGZ, jeugdhulp of trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid.

 

U kunt contact opnemen met M. Deckers via  m.deckers@kwadraad.nl   of  06 40 70 61 48

 

Werkdagen

Maandag, dinsdag,donderdag (tot 14.00u) 

Met welke vragen kunt u naar het SMW?

 

Het schoolmaatschappelijk werk kan u met allerlei problemen helpen, bijv. wanneer:

Uw kind de omgang met anderen niet makkelijk vindt;

U zich zorgen maakt over uw kind i.v.m. uw scheiding;

Uw kind moeite heeft met het organiseren van schoolwerk of problemen op school heeft;

Uw kind problemen met u of anderen thuis heeft;

Uw kind problemen heeft in zijn vrije tijd;

Uw kind niet lekker in z’n vel zit en niet goed weet hoe dat komt;

Uw kind niet luistert/ zich niet aan afspraken houdt.

U wilt dat er iemand met u meedenkt over de opvoeding;

U twijfelt of het school maatschappelijk werk wat voor u kan doen.

Etc. etc.