Kids

Eindtoets groep 8 / Route 8

In het schooljaar 2015 – 2016 is er grondig gekeken naar welke eindtoets wij willen afnemen in 2016 – 2017 (en verder). Vooral omdat de intensiteit van CITO (3 hele dagen) en het vaststaande niveau van de toets (niet adaptief en dus voor sommigen te makkelijk en voor sommigen veel te moeilijk en daarmee niet kindvriendelijk) niet aansloot bij onze kijk op de ontwikkeling van kinderen met daarbij de check / toets om te meten of ze daar staan, waar wij denken dat ze staan.

 

Na vergelijking van IEP, Centrale eindtoets en Route 8 is ervoor gekozen om in plaats van de “Centrale eindtoets” (Voorheen CITO – eindtoets) over te stappen op Route 8. Grootste voordelen die wij zagen waren het adaptieve (alleen bij route 8) en het kindvriendelijke (zowel bij IEP als route 8). Daarbij is in de MR van juni 2016 het positieve advies gekomen met aandachtspunten. Gezamenlijk hebben wij afgesproken om het geheel na afloop te evalueren en dat staat beschreven in de notitie die u hier kunt vinden op de website.