Kids

Leerplicht en verzuim

Leerplicht
In de wet op het basisonderwijs wordt gesteld dat kinderen leerplichtig zijn vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin zij vijf jaar zijn geworden.

Zie ook: Buitengewoon verlof.

Verzuim

Verzuim door ziekte of doktersbezoek dient u 's morgens voor schooltijd aan de school door te geven via de website of ( 070-3278018 ). Indien ons geen bericht bereikt en uw kind is afwezig zullen wij contact met u opnemen om de reden van die afwezigheid te achterhalen.

 

Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de Leerplichtwet 1969. Verzuim betekent dat een leerling afwezig is op school. Om verzuim te kunnen constateren is het nodig dat de school op ieder moment van een schooldag weet waar een leerling is.

 

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingen kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind. Wilt u extra verlof aanvragen, neemt u dan contact op met Mw. Petra Vos. De directie zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen bij aanvragen tot en met tien dagen extra verlof. Indien u de tien dagen extra verlof overschrijdt, zal de directeur uw aanvraag naar de leerplichtambtenaar doorsturen. De leerplichtambtenaar heeft in dit geval beslissingsbevoegdheid.