Kids

9. Schooltijden en vakanties

De lestijden

Groepen 1 t/m 4 

8.45 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 15.00 uur

Woensdag 8.45 uur - 12.00 uur

 

Groepen 5 t/m 8

8.45 uur - 12.15 uur en 13.00 uur - 15.00 uur

Woensdag 8.45 uur - 12.30 uur

 

De schooldeuren gaan 's ochtends om 8.30 uur en 's middags om 12.50 uur open, ruim voor aanvang van de lessen. Omdat wij op tijd met de lessen willen beginnen, stellen wij het op prijs wanneer u erop wilt toezien dat uw kind op tijd van huis gaat.

Vakanties 

Schoolvakanties voor de schooljaren tot en met 2019-2022 zijn al gepland. De zomer-, kerst-, en een week meivakantie worden vastgesteld door het ministerie van OCW. Voor de overige vakanties (herfst-, en voorjaarsvakantie) geeft het ministerie adviesdata. Zuid-Holland valt in de regio 'Midden'. Zie de website van het ministerie van OCW.
De vakantieroosters hieronder zijn vastgesteld in overleg met alle schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden.

Wanneer er wordt afgeweken van de adviesdata van het ministerie gebeurt dat omdat wij in Haaglanden proberen om vakanties evenwichtig te spreiden over het schooljaar.
Het vakantierooster is voor de gehele regio Haaglanden gelijk en loopt grotendeels parallel met dat van het voortgezet onderwijs.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vakanties 2019-2020

Herfstvakantie

Maandag

21.10.2019

vrijdag

25.10.2019

Kerstvakantie

Maandag

23.12.2019

vrijdag

05.01.2020

Voorjaarsvakantie

Maandag

24.02.2020

vrijdag

28.02.2020

Goede vrijdag+Pasen

Vrijdag    

10.04.2020

maandag

13.04.2020

Meivakantie

Maandag

27.04.2020 

vrijdag 08.05.2020

Hemelvaartsdag

donderdag

21.05.2020

vrijdag

22.05.2020

Pinksteren

Maandag

01.06.2020

 

 

Zomervakantie 2020

Maandag

20.07.2020

vrijdag

28.08.2020

(Koningsdag valt in de meivakantie.)

Studiedagen 2019-2020.

Studiedag vrijdag

18-10-2019

 

Studiedag donderdag

07-11-2019

 

Studiedag vrijdag

Studiedag vrijdag

08-11-2019

21-02-2020

 

Studiedag maandag

02-03-2020

 

Studiedag dinsdag

Studiedag woensdag

14-04-2020

20-05-2020

 

Studiedag vrijdag

05-06-2020

 

 

Studiemiddagen groep 1/2:

Vrijdagmiddag 20 september 13.00 - 15.00 uur

Vrijdagmiddag 17 januari 13.00 - 15.00 uur

 

's Middags vrij op de middagen: donderdag 5 december, vrijdag 20 december 2019, donderdag 20 februari 2020 en vrijdag 17 juli 2020

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vakanties 2020-2021

Herfstvakantie

Maandag

19.10.2020

vrijdag

23.10.2020

Kerstvakantie

Maandag

21.12.2020

vrijdag

01.01.2021

Voorjaarsvakantie

Maandag

22.02.2021

vrijdag

26.02.2021

Goede vrijdag+Pasen

Vrijdag    

02.04.2021

maandag

05.04.2021

Meivakantie

Maandag 26.04.2021 vrijdag 07.05.2021
Hemelvaartsdag donderdag 13.05.2021 vrijdag 14.05.2021

Pinksteren

Maandag

24.05.2021

 

 

Zomervakantie2021

Maandag

19.07.2021

vrijdag

27.08.2021Studiedagen 2020-2021.

Worden bekend gemaakt zodra ze gepland zijn.

's Middags vrij op de vrijdagen: 18 december 2020, 19 februari 2021 en 16 juli 2021.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie

Maandag

18.10.2021

vrijdag

22.10.2021

   

Kerstvakantie

Maandag

27.12.2021

vrijdag

07.01.2022

   

Voorjaarsvakantie

Maandag

28.02.2022

vrijdag

04.03.2022

   

Goede vrijdag+Pasen

Vrijdag    

15.04.2022

maandag

18.04.2022

   

Meivakantie

Maandag 25.04.2022 vrijdag

06.05.2022

 

 

Hemelvaartsdag

Donderdag

26.05.2022 vrijdag 27.05.2022    

Pinksteren

Maandag

06.06.2022

 

     

Zomervakantie2022

Maandag

11.07.2022

vrijdag

19.08.2022

   


Studiedagen 2021-2022.

Worden bekend gemaakt zodra ze gepland zijn.

's Middags vrij op de vrijdagen: 24 december 2021, 25 februari 2022 en 8 juli 2022.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het Lucas-vakantierooster staat Prinsjesdag als vrije dag. Dat geldt alleen voor de scholen in Den Haag.