Kids

9. Schooltijden en vakanties

De lestijden

Onderbouw

Maandag

8.45 – 12.00 uur

13.00 – 15.00 uur

Dinsdag

8.45 – 12.00 uur

13.00 – 15.00 uur

Woensdag

8.45 – 12.00 uur

 

Donderdag

8.45 – 12.00 uur

13.00 – 15.00 uur

Vrijdag

8.45 – 12.00 uur

13.00 – 15.00 uur

 

Bovenbouw

Maandag

8.45 – 12.15 uur

13.00 – 15.00 uur

Dinsdag

8.45 – 12.15 uur

13.00 – 15.00 uur

Woensdag

8.45 – 12.30 uur

 

Donderdag

8.45 – 12.15 uur

13.00 – 15.00 uur

Vrijdag

8.45 – 12.15 uur

13.00 – 15.00 uur

 

De schooldeuren gaan 's ochtends om 8.30 uur en 's middags om 12.50 uur open, ruim voor aanvang van de lessen. Omdat wij op tijd met de lessen willen beginnen, stellen wij het op prijs wanneer u erop wilt toezien dat uw kind op tijd van huis gaat.

Vakanties 

Schoolvakanties voor de schooljaren tot en met 2018-2019 zijn al gepland. De zomer-, kerst-, en een week meivakantie worden vastgesteld door het ministerie. Voor de overige vakanties (herfst-, en voorjaarsvakantie) geeft het ministerie adviesdata. Zuid-Holland valt in de regio 'Midden'. Zie de website van het ministerie van OCW.
De vakantieroosters hieronder zijn vastgesteld in overleg met alle schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden.

Wanneer er wordt afgeweken van de adviesdata van het ministerie gebeurt dat omdat wij in Haaglanden proberen om vakanties evenwichtig te spreiden over het schooljaar.
Het vakantierooster is voor de gehele regio Haaglanden gelijk en loopt grotendeels parallel met dat van het voortgezet onderwijs.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vakanties 2017-2018

Herfstvakantie

Maandag

16.10.2017

vrijdag

20.10.2017

Kerstvakantie

Maandag

25.12.2017

vrijdag

05.01.2018

Voorjaarsvakantie

Maandag

26.02.2018

vrijdag

02.03.2018

Goede vrijdag+Pasen

Vrijdag    

30.03.2018

maandag

02.04.2018

Koningsdag

Vrijdag

27.04.2018

   

Meivakantie

Maandag

30.04.2018

vrijdag

11.05.2018

Pinksteren

Maandag

21.05.2018

 

 

Zomervakantie 2018

Maandag

16.07.2018

vrijdag

24.08.2018

(Donderdag 10 mei 2018 is Hemelvaartsdag en valt dus in de meivakantie.)

Studiedagen 2017-2018.

1. Vrijdag 13 oktober 2017

2, Dinsdag 14 november 2017 

3. Vrijdag 23 februari 2018

4. Dinsdag 3 april 2018

5. Vrijdag 18 mei 2018

6. Maandag 18 juni  2018

's Middags vrij op de vrijdagen: 22 december 2017, 9 februari 2018 en 13 juli 2018

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vakanties 2018-2019

Herfstvakantie  Maandag 22.10.2018 vrijdag 26.10.2018
Kerstvakantie  Maandag 24.12.2018 vrijdag 04.01.2019
Voorjaarsvakantie  Maandag 25.02.2019 vrijdag 01.03.2019
Goede vrijdag+Pasen    Vrijdag 19.04.2019 maandag 22.04.2019 
Meivakantie   Dinsdag 23.04.2019 vrijdag 04.05.2019
Hemelvaartsdag   Donderdag 30.05.2019 vrijdag 31.05.2019
Pinksteren   Maandag 10.06.2019  

Zomervakantie2019  

Maandag

 

22.07.2019

 

vrijdag

 

30.08.2019

 

Goede vrijdag (19 april 2019) voorafgaand aan de meivakantie is ook een vrije dag. Pasen, Koningsdag en Bevrijdingsdag vallen in de vakantie. 

 

Studiedagen 2018-2019
1
. Vrijdag 19 oktober 2018

2. Dinsdag 20 november 2018

3. Maandag 4 maart 2019

4. Donderdag 18 april 2019

5. Vrijdag 24 mei 2019 (Teamdag)

6. Woensdag 29 mei

's Middags vrij op de volgende dagen:
vrijdag 21 december 2018, donderdag 21 februari 2019 (ochtend carnaval) en vrijdag 22 februari (gehele dag) vrijdag 19 juli 2019.

 

 

Meivakantie 2019 deels verplaatst (Overzicht is al aangepast)

Binnen het Platform PO (30 mei 2017) en reg. POVO (20 juni 2017) is het besluit genomen om de data van de meivakantie in het schooljaar 2018-2019 deels te wijzigen. De vakantieweek van 4 t/m 11 mei 2019 verschuift naar voren: naar 20 t/m 27 april 2019. De vakantieweek van 27 april t/m 4 mei blijft ongewijzigd. Achterliggend motief hiervoor is het uitgangspunt om aan te sluiten bij de landelijk voorgeschreven (advies)data en de wens om te komen tot een uniforme regeling voor de PO-scholen in Den Haag, Rijswijk en Voorburg-Leidschendam.