Kids

9. Schooltijden en vakanties

De lestijden

Groepen 1 t/m 4 

8.45 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 15.00 uur

Woensdag 8.45 uur - 12.00 uur

 

Groepen 5 t/m 8

8.45 uur - 12.15 uur en 13.00 uur - 15.00 uur

Woensdag 8.45 uur - 12.30 uur

 

De schooldeuren gaan 's ochtends om 8.30 uur en 's middags om 12.50 uur open, ruim voor aanvang van de lessen. Omdat wij op tijd met de lessen willen beginnen, stellen wij het op prijs wanneer u erop wilt toezien dat uw kind op tijd van huis gaat.

Vakanties 

Schoolvakanties voor de schooljaren tot en met 2022-2025 zijn al gepland. De zomer-, kerst-, en een week meivakantie worden vastgesteld door het ministerie van OCW. Voor de overige vakanties (herfst-, en voorjaarsvakantie) geeft het ministerie adviesdata. Zuid-Holland valt in de regio 'Midden'. Zie de website van het ministerie van OCW.
De vakantieroosters hieronder zijn vastgesteld in overleg met alle schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden.

Wanneer er wordt afgeweken van de adviesdata van het ministerie gebeurt dat omdat wij in Haaglanden proberen om vakanties evenwichtig te spreiden over het schooljaar.
Het vakantierooster is voor de gehele regio Haaglanden gelijk en loopt grotendeels parallel met dat van het voortgezet onderwijs.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie

Maandag

18.10.2021

vrijdag

22.10.2021

   

Kerstvakantie

Maandag

27.12.2021

vrijdag

07.01.2022

   

Voorjaarsvakantie

Maandag

28.02.2022

vrijdag

04.03.2022

   

Goede vrijdag+Pasen

Vrijdag    

15.04.2022

maandag

18.04.2022

   

Meivakantie

Maandag 25.04.2022 vrijdag

06.05.2022

 

 

Hemelvaartsdag

Donderdag

26.05.2022 vrijdag 27.05.2022    

Pinksteren

Maandag

06.06.2022

 

     

Zomervakantie2022

Maandag

11.07.2022

vrijdag

19.08.2022

   


Studiedagen 2021-2022.

ma.27-09-2021, do.+vr.4 & 5-11-2021, di.15-02-2022 en woe.25-05-2022.

Teamdag: vrij. 10-06-2022

's Middags vrij op de vrijdagen: 3 december, 24 december 2021, 25 februari 2022 en 8 juli 2022.

 Alle vakanties en vrije dagen staan in de kalender van Social School.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het Lucas-vakantierooster staat Prinsjesdag als vrije dag. Dat geldt alleen voor de scholen in Den Haag.