7.3 Relaties met andere instellingen

Schoolbestuur: Onze school valt onder het bestuur van Lucas Onderwijs. Deze stichting beheert 52 basisscholen, 10 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 8 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Regelmatig vergaderen de directies van Lucas-basisscholen met elkaar.

 

AB-ZHW :Automatiseringsbureau Zuid-Holland-West. Dit bureau ondersteunt de scholen van de Lucas op het terrein van Informatie en Communicatie Technologie, zowel technisch als onderwijsinhoudelijk.

 

Samenwerkingsverband): In het kader van 'Passend Onderwijs' onderhouden we regelmatig contact met de scholen binnen ons Samenwerkingsverband SPPOH. Wij zijn aan het bespreken hoe het Passend Onderwijs in Leidschendam – Voorburg  eruit moet gaan zien.

 

Bibliotheek: Regelmatig worden er boeken en leskisten geleend in het kader van b.v. een project. Ook worden bezoeken aan de „Bieb" gebracht.

 

Stichting Vlietkinderen:

Deze stichting organiseert voor ons de voor- en naschoolse opvang en we gaan intensief samenwerken en de mogelijkheden van een IKC verkennen.

 

Stichting De Groene Basis: Zij organiseren tal van activiteiten / leskisten op het terrein van natuur- en milieueducatie.

 

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk: Deze stichting organiseert tal van activiteiten na school en in de schoolvakanties. Via school worden kinderen en ouders geïnformeerd d.m.v. folders.

 

 

Kerken: In de kerken in Leidschendam worden regelmatig gezins- vieringen georganiseerd. We verspreiden informatie van zowel de katholieke als de protestantse kerk.