Kids

6.8 Verzekering

6.8 W.A.-verzekering

Voor het personeel en alle hulpouders heeft het schoolbestuur een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid afgesloten.