Kids

6.4 Klankbordgroep identiteit

Er bestaat op onze school een klankbordgroep identiteit. Deze commissie komt minimaal vier maal per jaar bijeen en denkt mee met de opzet van het catecheseprogramma en evalueert behandelde projecten. In de commissie zitten zowel ouders van P.C.-„huize? als van R.K.-„huize? en enkele teamleden. Indien u interesse heeft in het werk van deze commissie kunt u contact opnemen met de directie.

Zie ook de website bij Klankbordgroep identiteit. Of bij 3.5 Onderwijsprogramma identiteit.