Kids

6.16 Hoofdluis

We hebben een 'Luizenprotocol'. Een groep Let-Op-Luizen-ouders controleert na elke vakantie alle leerlingen. Ook bij een hoofdluismelding wordt de betreffende groep gecontroleerd. Meer informatie vindt u in de agenda en ook uitgebreid op de website bij Let Op Luizen (LOL).