Kids

6.12 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De jeugdartsen en verpleegkundigen van JGZ volgen de groei van elk kind. Samen met u willen we ertoe bijdragen dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Daarom wordt uw kind –gedurende de hele schoolperiode- enkele malen onderzocht.

Naast het lichamelijk onderzoek komen ook een aantal andere dingen aan de orde. Want gezondheid is meer dan “niet ziek zijn”. Het betekent ook dat het kind thuis zonder problemen slaapt, eet, speelt, omgaat met broertjes en zusjes, luistert, zich aan de regels houdt, enzovoort.

Ook  op  school  hoort  een  kind  zich  lekker  te  voelen:  kunnen  leren, vriendjes en vriendinnetjes hebben, niet gepest worden enzovoort.

Al deze zaken komen daarom naast de lichamelijke gezondheid van het kind aan de orde.

Wanneer wordt uw kind onderzocht?

In groep 2 onderzoekt de jeugdarts de algemene ontwikkeling en de gezondheid van uw kind. Er wordt gekeken naar gewicht, ogen, oren, rug, houding, motoriek en taalontwikkeling. In groep 4 wordt alleen de lengte en het gewicht gemeten. In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een inenting tegen de ziekten difterie, tetanus en polio (de DTP-prik) en tegen bof, mazelen en rode hond (de BMR-prik). Hiervoor krijgt u een oproep thuisgestuurd. In groep 7 geeft een jeugdverpleegkundige een gezondheidsles in de klas. Die les gaat o.a. over voeding, puberteit, alcohol en pesten Daarna heeft zij een individueel gesprek met alle leerlingen over dingen die uw kind bezighouden. Eventuele bijzonderheden worden altijd aan u teruggekoppeld.

Onderzoek op verzoek

Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u altijd bij de Jeugdgezondheidszorg terecht, telefoon: 088-054 99 99.

Onze schoolarts: dhr.Frank Nijkamp. Verpleegkundige is mevr. Tamara Martina. Zij zijn dagelijks te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur. e-mail: info@jgzzhw.nl  Website: www.jgzzhw.nl

6.13 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Opvoeden  en  opgroeien  is  niet  altijd  even  gemakkelijk.  Soms  is informatie, advies of ondersteuning welkom of zelfs nodig. In Leidschendam-Voorburg is één centraal punt voor alle vragen over opvoeden en opgroeien: het centrum voor jeugd en gezin (CJG).

In  het CJG zit veel kennis en ervaring over opvoeden en opgroeien samen onder één dak. Dat heeft twee grote voordelen: snel antwoord op uw vragen en meteen hulp als dat nodig is. Voor info: www.cjg-lv.nl .

 

Een antwoord op al uw vragen

Heeft u vragen over de gezondheid, de groei of de ontwikkeling van uw kind? Wilt u iets weten over de opvoeding van uw kind of over uw zwangerschap? Het CJG weet de weg en weet wie u verder kan helpen. U hoeft het dus niet zelf uit te zoeken. Veel informatie kunt u ook vinden op:  www.cjg-lv.nl.

 

Spel- en Opvoedpunt

In het CJG zit een Spel- en Opvoedpunt. Dat is de plek waar je spelmateriaal kunt lenen. Een bibliotheek voor spelletjes dus. In het Spel- en Opvoedpunt werkt een pedagoog. Zij kan u helpen met vragen over opvoeden of opgroeien.