Kids

6.10 Meldcode kindermishandeling

Kindermishandeling is een groot probleem met als belangrijke kenmerk: het  stopt  maar  zelden  vanzelf.  Het  is  daarom  van  groot  belang dat mensen uit de omgeving de mishandeling opmerken en er iets mee doen. Om instanties die met kinderen werken te helpen, is vanuit de overheid de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld opgesteld. In de meldcode staat middels  een  stappenplan duidelijk  beschreven  wat  er  van  de professionals verwacht wordt. Het biedt houvast in het proces van signaleren en handelen. Uit onderzoek blijkt dat een gedegen stappenplan positieve effecten heeft en professionals eerder actie ondernemen. Het team van de Emmaüs is op de hoogte van deze meldcode. We vinden het belangrijk om ook de ouders van de Emmaüs hiervan op de hoogte te stellen. Hoe moeilijk het onderwerp ook is, het blijft belangrijk hiervoor niet onze ogen te sluiten. U en uw kind komen wellicht ook in aanraking met vermoedens van kindermishandeling. Het is prettig om te weten hoe u dan kunt handelen. Meer informatie op http://www.vooreenveiligthuis.nl/