Kids

6. Ouders/Verzorgers

De verantwoordelijkheid voor het opvoeden van kinderen wordt door ouders voor een gedeelte aan de leerkrachten overgedragen. Ouders hebben er recht op te weten hoe het met hun kind op school gaat. Ook moet duidelijk zijn wat zij van de school mogen verwachten. We organiseren ouderavonden en thema ochtenden waarop we met ouders over het onderwijs op de Emmaüs praten. Op de tafeltjesavonden praten wij met u over het rapport van uw kind. Met vragen en opmerkingen hoeft u natuurlijk niet tot een van deze avonden te wachten. Leerkrachten staan u na schooltijd graag te woord. Met de directie kunt u ook onder schooltijd een afspraak maken. De Nieuwsbrief, vol informatie voor de ouders, verschijnt ± 20 maal per jaar via Social Schools. Ook de oudervereniging en de medezeggenschapsraad maken gebruik van de Nieuwsbrief. De Nieuwsbrieven staan ook op onze website. 

Inspraak van ouders

Ouders nemen een belangrijke plaats in binnen de Samenwerkingsschool Emmaüs. We willen u graag betrekken bij het onderwijs. Dit kan via de medezeggenschapsraad, het bestuur van de oudervereniging, ouderhulp, klassenouders en ouderavonden.