5.4 Nascholing van Leerkrachten

We hechten veel waarde aan een goede nascholing van leerkrachten. Leerkrachten nemen periodiek deel aan nascholingscursussen. Veel nascholing vindt plaats op de woensdagmiddag of in de avonduren.

 

Daarnaast zijn er teamstudiedagen gepland op

1. Vrijdag 19 oktober 2018

2. Dinsdag 20 november 2018 

3. Vrijdag 22 februari 2019

4. Donderdag 18 april 2019

5. Vrijdag 24 mei 2019

6. Woensdag 29 mei 2019