5.3 Nascholing van Leerkrachten

We hechten veel waarde aan een goede nascholing van leerkrachten. Leerkrachten nemen periodiek deel aan nascholingscursussen. Veel nascholing vindt plaats op de woensdagmiddag of in de avonduren.

Daarnaast zijn er studiedagen gepland op 28-10-2020, 5&6-11-2020, 01-03-2021, 06-04-2021, 12-05-2021 en 04-06-2021.