Kids

4.9 Passend onderwijs

Ons schoolbestuur, Lucas Onderwijs, werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden.  De SPPOH adviseert en ondersteunt ook onze school bij het vormgeven van passend onderwijs.

 

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als er ‘zorg’ is om een kind. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Met (zo wenselijk) extra begeleiding kan onze school vaak prima passend onderwijs bieden. Is een kind hier – of eventueel op een andere ‘gewone’ basisschool - echt niet op zijn of haar plek, dan is er speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden.

 

Om ervoor te zorgen dat ieder kind inderdaad dat passende ‘onderwijsarrangement’ krijgt, wordt passend onderwijs landelijk ook wettelijk geregeld. Dat moet zorgen voor minder ‘van het kastje naar de muur’ en snellere hulp als extra onderwijszorg nodig is. Op www.passendonderwijs.nl  en www.sppoh.nl staat steeds de actuele stand van zaken.

 

Op onze school zijn in principe alle leerlingen welkom. Omdat scholen deel uitmaken van een schoolbestuur, in ons geval Lucasonderwijs,  dat in een samenwerkingsverband voor ieder kind in Nederland (dat onderwijs kan volgen) een aanbod moet hebben, hebben scholen een zogenaamd ondersteuningsprofiel gedefinieerd.

Hieronder kunt u ons volledige schoolondersteuningsprofiel (SOP) vinden. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de directeur.