Kids

4.1 Toelating, schorsing , verwijdering

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

Ouders die overwegen hun kind(eren) op onze school te plaatsen kunnen een informatiepakket aanvragen. Wij maken graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Dit doen we bij voorkeur als de school „in bedrijf" is.

Nieuwe leerlingen kunnen worden aangemeld vanaf hun eerste verjaardag. Dringend adviseren wij ouders om jongere broertjes of zusjes aan te melden in de maand waarin ze één jaar worden.

Nieuwe leerlingen ontvangen ruim van tevoren een uitnodiging om een keer te komen wennen. Vierjarigen zijn nog niet leerplichtig, vijfjarigen wel. Schorsing (tijdelijk) en definitieve verwijdering van school vinden zelden plaats. Het  bestuur heeft een regeling 'Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen'. Deze regeling ligt op school ter inzage. De school heeft een „Protocol ongewenst gedrag". Zie Protocollen.