Kids

4.1 Toelating, schorsing , verwijdering

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

Ouders die overwegen hun kind(eren) op onze school te plaatsen kunnen een informatiepakket aanvragen. Wij maken graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Dit doen we bij voorkeur als de school „in bedrijf? is. Nieuwe leerlingen kunnen op elk moment worden aangemeld en tot de derde verjaardag spreken we dan van een vooraanmelding. Vanaf de derde verjaardag kan de vooraanmelding pas een definitieve aanmelding worden. Vanaf 1 oktober 2019 werken wij volgens de nieuwe wet met cohorten (kwartalen). Voor actuele informatie over deze cohorten verwijzen wij naar onze website. Nieuwe ouders.

Dringend adviseren wij ouders om voor jongere broertjes of zusjes tijdig een vooraanmelding te doen, zodat zij gebruik kunnen maken van de voorrangsregeling bij het aanmelden. Nieuwe leerlingen ontvangen ruim van tevoren een uitnodiging om een keer te komen wennen.  Wij gaan er van uit dat kinderen zindelijk zijn als zij op school komen. Vierjarigen zijn nog niet leerplichtig, vijfjarigen wel. Schorsing (tijdelijk) en definitieve verwijdering van school vinden zelden plaats. Het  bestuur heeft een regeling 'Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen'. Deze regeling ligt op school ter inzage. De school heeft een "Protocol sociale veiligheid en gedrag". Zie 6.7  Protocollen.