Kids

Engels, Verkeersonderwijs

Engelse taal

We werken in de groepen 7 en 8 met de methode "Groove Me". Deze methode besteedt veel aandacht aan de mondelinge maar ook aan de schriftelijke beheersing van de Engelse taal.

 

 

Verkeersonderwijs

Voor het verkeersonderwijs maken we gebruik van de nieuwe methode “Let’s go”  in de groepen 4 t/m 7. Deze methode is ontwikkeld in samenwerking met de ANWB en bevat interactieve en praktijkgerichte opdrachten op het Digibord. Zo worden er tijdens de verkeerslessen gebruik gemaakt van animaties, video’s en Google Streetview om de lesstof direct te verbinden aan bekende verkeerssituaties in de omgeving. Uitgangspunt in de verkeerslessen is om leerlingen te leren hoe ze als voetganger en fietser veilig in het verkeer kunnen deelnemen. In groep 4 t/m groep 7 wordt hier in verschillende thema’s aan gewerkt. In groep 7 nemen de leerlingen deel aan het landelijk verkeersexamen, waarmee ze het verkeersonderwijs afsluiten.

Jaarlijks komt er een vrachtwagen langs om de kinderen uit de groep 7 te leren over de gevaren van de dode hoek.

 

 Hier vindt u een overzicht van de door ons gebruikte methodes.