Vakleerkrachten

Voor de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 worden de lessen handvaardigheid verzorgd door een vakleerkracht. De groepen 6, 7 en 8 krijgen hun tekenles van een vakleerkracht. In alle groepen wordt één van de twee lessen bewegingsonderwijs door een vakleerkracht gegeven. De andere les krijgen de leerlingen van hun eigen groepsleerkracht.

De muzieklessen worden door een vakleerkracht gegeven.

Meer informatie over de vakleerkrachten bij Expressie, Drama, Handvaardigheid, Tekenen en de pagina Bewegingsonderwijs.