Plusbeleid

Bij ons op school is er de mogelijkheid voor leerlingen vanaf groep 2 t/m 8 om deel te nemen aan de Plusgroep / Sofiegroep. Aan deze groep nemen kinderen deel die naast het normale werk in de klas en het reguliere extra werk meer uitdaging nodig hebben. Deze uitdaging wordt gevormd door het samen werken aan verschillende opdrachten m.b.t. filosofie, Spaans, het maken van rekenpuzzels, mindgames, opdrachten naar aanleiding van kinderboeken e.d. Dit gebeurt eenmaal in de twee weken. De kinderen krijgen dan ook opdrachten die ze in de klas moeten uitwerken. Daarnaast wordt er veel onderwijs op maat gegeven en gezorgd voor voldoende uitdaging op diverse gebieden. Het Plusbeleid is omschreven in een apart documenten en staat hieronder.