Kids

Organisatie van extra zorg

Twee intern begeleiders (één voor de groepen 1-2 en 3 en 4 één voor de groepen 5-8) coördineren alle zaken rondom 'zorgbreedte' en ondersteunen de leerkrachten in het aanbieden van extra zorg voor de leerlingen binnen de groep. Remedial teachers worden ingeschakeld als de hulp beter buiten de groep kan plaatsvinden. Dit gaat vooral voor kinderen die ‘naar beneden toe’ extra zorg en ondersteuning behoeven. Er zijn twee remedial teachers op school. Daarnaast wordt er extra 'leerkracht' ingezet om te ondersteunen en met kleinere groepen te gaan werken.

De school beschikt over een uitgebreide orthotheek, waarin alle leerkrachten onderzoeks- en hulpmiddelen kunnen vinden, voor leerlingen die extra zorg nodig hebben.