Kids

Schoolplan, jaarplan en jaarverslag

Onze school is in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen worden vastgelegd in een schoolplan en daaruit komt weer een jaarplan. Deze plannen zijn besproken met de MR en hieronder te openen.