Methodes

Binnen onze school werken we met de volgende methodes:

 

Groep 1-2

Kleuterplein

 

Groep 3

Groep 4 t/m 8

  • Taal: Taalactief versie 4; Deze methode biedt woordenschatontwikkeling, spelling en taalbeschouwing aan.
  • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL; Dit is een digitale methode die de actualiteit behandelt op het niveau van de leerlingen. Zo leren ze naast begrijpend lezen ook iedere week iets over de actualiteit.
  • Technisch lezen: Estafette; waarbij elke leerling op een eigen niveau kan lezen.
  • Schrijven: Klinkers. 
  • Rekenen: Wereld in getallen; Versie 5 Deze methode biedt veel mogelijkheden tot differentiatie en heeft ook uitdaging voor de betere rekenaars. 
  • Engels: Groove me in groep 7 en 8.
  • Natuur en techniek; de techniektorens
  • Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur: Naut, Brandaan en Meander
  • Verkeer; Let's go. in groep 4 t/m 7
  • Studievaardigheden; Blits