Methodes

Binnen onze school werken we met de volgende methodes:

 

Groep 1-2

Kleuterplein

 

Groep 3

Groep 4 t/m 8

 • Taal: Taalactief versie 4; Deze methode biedt woordenschatontwikkeling, spelling en taalbeschouwing aan.
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL; Dit is een digitale methode die de actualiteit behandelt op het niveau van de leerlingen. Zo leren ze naast begrijpend lezen ook iedere week iets over de actualiteit.
 • Technisch lezen: Estafette; waarbij elke leerling op een eigen niveau kan lezen.
 • Schrijven: Zwart op wit
 • Rekenen: Wereld in getallen; Deze methode biedt veel mogelijkheden tot differentiatie en heeft ook uitdaging voor de betere rekenaars. 
 • Engels: Hello World; Deze methode wordt gebruikt in groep 7 en 8. Internet, Audio cd's en dvd's en materiaal op het digibord worden hierbij gebruikt. Kinderen horen en zien veelal native speakers.
 • Natuur en techniek; In vogelvlucht en de techniektorens
 • Aardrijkskunde; Land in zicht
 • Geschiedenis; Een zee van tijd
 • Verkeer; Let's go.
 • Studievaardigheden; Blits