Kids

Aantal uren onderwijs

Aantal uren onderwijs

Voor het aantal uren onderwijs per jaar wordt gerekend van 1 oktober tot 1 oktober= 52 weken. Plus 30 september en in een schrikkeljaar ook 29 september. Die dag(en) worden meegeteld als het schooldagen zijn. Leerlingen hebben in acht jaar een wettelijk verplichte onderwijstijd van 7520 uur. Gemiddeld 940 uur per jaar.

Schooljaar 2018-2019

Per week gaan de kinderen in groep 1 t/m 4 24¼ uur naar school.

Het schooljaar 2017/2018 telt 52 x 24¼  uur=           1261 uur

Totaal aantal uren vakantie en vrije (mid)dagen =        352,75 uur

Totale onderwijstijd groepen 1 t/m 4                            908,25 uur

 

Leerlingen in de groepen 5 t/m 8 gaan 25¾  uur naar school.

Het schooljaar 2017-2018 telt 52 x 25¾  uur     =        1339 uur

Totaal aantal uren vakantie en vrije (mid)dagen =          373,75 uur

Totale onderwijstijd groepen 5 t/m 8                              965,25 uur