Kids

8.3 Cijfers adviezen schoolverlaters

Bij de cijfers over onze adviezen voor het voortgezet onderwijs willen we vermelden dat wij zorgvuldig en „voorzichtig" adviseren. Van alle scholen van voortgezet onderwijs ontvangen we bericht hoe het met onze oud- leerlingen gaat. De ervaring leert ons dat zeer zelden leerlingen na de brugklas een „lagere" vorm van voortgezet onderwijs gaan volgen dan dat wij adviseerden. Soms gebeurt het dat leerlingen een „hogere" vorm gaan volgen.

Jaarlijks verlaten 60 tot 70 leerlingen via groep 8 onze school. De cijfers op zichzelf zeggen niet veel over de kwaliteit van ons onderwijs. Ons kwaliteitsstreven is er op gericht elk kind, met zijn eigen mogelijkheden, zich optimaal te laten ontwikkelen.

 

Cito eindtoets

Landelijk gemiddelde

Emmaüs gemiddelde

Jaar 2015

534,8

536,4

Jaar 2016

534,5

535,2

Route 8 eindtoets

Ondergrens normgroep

Emmaüs gemiddelde

Jaar 2017

203

216,9

Jaar 2018

206

213.1

Jaar 2019

206

218,6

 

Adviezen voortgezet onderwijs

Adviezen

2015

In %

2016

In %

2017

In %

2018

In %

2019

In%

VMBO basisberoeps

1

1%

3

4%

0

0%

1

1%

0

0%

VMBO basis- kaderberoeps

5

7%

8

11%

2

3%

3

5%

0

0%

VMBO kaderberoeps

5

7%

8

11%

3

5%

3

5%

2

3%

VMBO kader/theoretisch

0

0%

0

0%

5

8%

3

5%

4

6%

VMBO theoretisch

11

17%

5

7%

7

12%

9

14%

5

8%

VMBO-t /HAVO

7

10%

9

13%

6

10%

11

16%

12

18%

HAVO

10

15%

9

13%

 6

10%

3

5%

11

16%

HAVO/VWO

11

17%

14

20%

9

15%

14

21%

13

20%

VWO

 22

33%

22

32%

22

37%

18

28%

19

28%

Totaal

 72

100%

 67

100%

60

100%

65

100%

66

100%