Kids

8. Resultaten van het onderwijs

We zijn ons bewust van het gevaar van het publiceren van cijfermateriaal over de resultaten van ons onderwijs. Het is gemakkelijk om foutieve conclusies te trekken uit de cijfers. Vooral bij de cijfers over specifieke leerlingen (8.1) moet men begrijpen dat beslissingen over zittenblijven, een groep overslaan, begeleiding van buitenaf of verwijzen naar een speciale basisschool, altijd in nauw overleg met de ouders worden genomen. Bij zo'n beslissing staat het belang van het individuele kind voorop.
8.1 Cijfers over specifieke leerlingen

In elke leerjaar zitten +/- 70 leerlingen, op de gehele school  +/- 555 op 1 oktober.

                                                                           

Aantal zittenblijvers (inclusief extra kleuterjaar, groep 2)

Schooljaar (totaal)

aantal

Groep

2013-2014 (14)

7x

2

 

2x

3

 

5x

2014-2015 (5)

3x

 

2x

6

 

 

 

2015-2016 (13)

8x

2

 

1x

3

 

3x

4

 

1x

5

2016-2017 (11)

4x

2

 

3x

3

 

2x

4

 

1x

5

 

1x

6

2017-2018 (12)

12x

totaal

  

Aantal leerlingen „groep overgeslagen?

Schooljaar (totaal)       aantal                 groep

2013-2014 (7)                 7x                    1

2014-2015 (3)                 3x                    1

2015-2016 (1)                 1x                    2

2016-2017 (4)                 1x                    4

                                      3x                    2

2017-2018 (7)                 7x                    2

 

Aantal leerlingen met een arrangement (verschillend qua intensiteit en duur):

Schooljaar                 aantal

2013-2014                       3

2014-2015                       7

2015-2016                       2

2016-2017                      11

2017-2018                      13

 

 

Verwijzingen speciaal onderwijs of speciale school voor basisonderwijs

Schooljaar.                   Aantal

2013-2014                        4

2014-2015                        3

2015-2016                        8

2016-2017                        5 

2017-2018                        3