6.5 Voor-,tussen- en naschoolse opvang

Voor de voor- en naschoolse opvang hebben we een overeenkomst gesloten met de stichting Vlietkinderen. Zij organiseert de opvang en tracht in samenwerking met de scholen, zoveel mogelijk aan de vraag naar opvang te voldoen. Informatie op www.vlietkinderen.nl . Inschrijfformulieren zijn ook op school te verkrijgen.

Op de website vindt ook informatie bij Voor-en naschoolse opvang.

Overblijfstichting Broodje Emmaus.

Tussenschoolse opvang  (Overblijven)

Overblijfstichting Broodje Emmaüs verzorgt al ruim 10 jaar de overblijf op school voor alle kinderen die vast of incidenteel overblijven. Broodje Emmaüs bestaat voor 100% uit vrijwilligers die zich gedurende het hele schooljaar inzetten voor een plezierige en veilige overblijf voor zowel kinderen als overblijfouders.
Voor het aanmelden van de overblijf voor uw kind maakt Broodje Emmaüs gebruik van het online administratiesysteem TSO-ASSISTENT. Wilt u gebruikmaken van de overblijfmogelijkheden op school, vast of incidenteel? Dan dient u zich eenmalig als ouder te registreren in het systeem. Daarna kunt u in een keer voor het hele schooljaar de overblijfdagen reserveren. Tot 11.00 uur op de dag zelf kunt u wijzigingen doorvoeren. De kosten bedragen € 1,00 per overblijfbeurt. Alleen de dagen dat uw kind daadwerkelijk overblijft, worden in rekening gebracht. U betaalt maandelijks achteraf, via automatische incasso.

 

Minimaal twee weken voor de eerste overblijfdag van uw kind stuurt u een e-mail aan broodjeemmaus@gmail.com. U ontvangt dan de benodigde codes en instructie om u te registreren in TSO-ASSISTENT.

Als uw kind gebruikmaakt van de overblijfmogelijkheid bent u verplicht om 3-4 keer per jaar als overblijfouder te assisteren. U kunt hiervoor voorkeursdagen opgeven. U kunt zich natuurlijk ook aanmelden als vaste overblijfouder!

Voor meer informatie: www.broodjeemmaus.nl 

Op deze website: Overblijf / Broodje Emmaüs