5.2 Duobanen

Al zeer veel jaren werken er op onze school mensen in een duobaan. Het spreekt vanzelf dat leerkrachten die samen een groep kinderen begeleiden veel met elkaar overleggen over de leerlingen en de leerstof. Veel  kinderen  zijn  dan  ook  in  korte  tijd  gewend  aan  hun  twee leerkrachten.