Kids

4.8 Doubleren/Versnellen/Verwijzen

Doubleren / versnellen / verwijzing leerling met specifieke behoeften

 

Ondanks alle extra zorg die we kinderen bieden, kan het voorkomen dat we ouders adviseren hun kind een jaar te laten doubleren. De scores bij de Cito-toetsen zijn een goed hulpmiddel bij het adviseren. Vooral als kinderen op meerdere vakgebieden een aangepast programma krijgen, wordt doubleren overwogen. Over „zittenblijven" is uitgebreid overleg met ouders, maar de school neemt uiteindelijk de beslissing. Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 speelt leeftijd geen beslissende rol. We kijken vooral  naar sociaal-emotionele aspecten als de  werkhouding  en  de  concentratie-spanningsboog, als ook de  cognitieve  en  motorische  ontwikkeling.  Het  oordeel  is gebaseerd op observaties, toetsen en overleg met de intern begeleider. Voor kinderen die structureel meer uitdaging behoeven, hebben we ook speciale programma’s en extra materialen. Voor deze leerlingen hebben we ook de Plusgroep.  Een enkele keer wordt in overleg met de ouders besloten een kind een groep te laten overslaan.

In het geval dat wij als school niet in staat zijn het onderwijsprogramma adequaat aan te passen aan het kind, kan verwijzing  naar een andere (basis)school aan de orde komen. Het gehele protocol kunt u vinden bij protocollen.