Kids

4.13 Additionele activiteiten

Sport en spel

Eénmaal per jaar wordt onze Emmaüssportdag georganiseerd. Dit jaar op vrijdag 10 mei 2019. Deze sportdag is verplicht voor alle leerlingen van de school!

 

De Emmaüs neemt deel aan het gemeentelijk schoolvoetbaltoernooi in april voor zowel jongens- als meisjes. (groepen 8)

Ook aan door verenigingen georganiseerde kennismakingstoernooien nemen onze leerlingen deel (korfbal, handbal, tafeltennis, schaken).

In januari en februari organiseren we een schaaktoernooi en een damtoernooi op school (woensdagmiddagen). Deze activiteiten zijn vrijwillig.

 

Speel-o-theek

Elke school heeft voor kleuters buitenspelmateriaal. Onze school beschikt daarnaast over een uitgebreid assortiment buitenspeelgoed voor leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Met behulp van een pasjessysteem kunnen kinderen in het speelkwartier en tijdens het overblijven spelmateriaal lenen. Leerlingen van de groepen 8 „beheren" de speel-o- theek. We bevorderen op deze manier het spelen en bewegen. Regelmatig wordt nieuw materiaal aangeschaft met geld van de oudervereniging en de overblijfstichting.

 

Schoolreisje

De leerlingen van de groepen 1/2 gaan op dinsdag 12 juni en de groepen 3 t/m 7 op maandag 22 juni  op schoolreisje. De schoolreiscommissie, bestaande uit leerkrachten en bestuursleden van de oudervereniging, bepaalt de plaats van bestemming.

 

Schoolkamp

De leerlingen van groep 8 gaan drie dagen op kamp naar Lunteren. Van woensdag 2 t/m vrijdag 4 oktober 2019. Dit is i.t.t. voorgaande jaren aan het begin van het schooljaar. Wij hopen hiermee een nog beter groepsklimaat in het laatste schooljaar te creëren!

 

Schooltuin

In  groep 4 werken de kinderen, onder begeleiding van een aantal

„schooltuinouders", in de schooltuin. Niet alleen de groeicyclus van groente, maar ook die van insecten en de verwondering over de hele kringloop staan hierbij centraal. Welke rol spelen vlinders, slakken en vogels in de ecologie?  Maar ook van welk gewas eet je de wortels, het blad of juist de steel of de vruchten en hoe zaai en oogst je dat en vooral ook hoe smaakt dat? Proeven, ruiken, voelen en kijken, vooral dus interesse wekken voor alles wat groeit en bloeit in de natuur.

De groepen 4 starten na de zomervakantie.

 

Kosten

De financiën rondom alle genoemde activiteiten in paragraaf 4.13 worden geregeld door de Oudervereniging. U ontvangt daarvoor éénmaal per jaar een rekening.

 

Verkeersveiligheid

Kinderen leren het meest als zij zelf aan het verkeer deelnemen. Breng daarom uw kinderen zo veel mogelijk lopend of fietsend naar school.

Kinderen die in de buurt wonen komen lopend naar school. De ruimte in de fietsenstalling is beperkt.

Komt u toch met de auto, parkeer deze dan niet „dubbel?. U brengt dan de veiligheid van uw kind en andere kinderen in gevaar.

De hele wijk is 30 km gebied geworden. Op het Schadeken, ter hoogte van de school, zijn drempels aangelegd en er is een ononderbroken gele streep. Dit betekent dat u daar zelfs niet mag stoppen.