Kids

Wereldverkenning, Techniek, Blits

Onder Wereldverkenning vallen de volgende kennisgebieden:aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

In groep 3 wordt o.a. gewerkt met „Veilig  de wereld in".

In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we sinds 2018 de nieuwe methode  Naut, Brandaan en Meander.

We nemen deel aan excursies georganiseerd door de Leidschendamse N.M.E. (Dienst Natuur- en milieueducatie) in samenwerking met de stichting De Groene Basis. Ook worden bezoekjes gebracht aan de dierenweide.

We leren kinderen hoe ze een werkstuk kunnen maken over een zelfgekozen onderwerp. Voor spreekbeurten kan ook gebruik gemaakt    worden van ons documentatiecentrum. Steeds vaker wordt op internet informatie gezocht.

 

Techniek

We werken met de techniektorens waarin vele uitgewerkte lessen over o.a. techniek te vinden zijn. Er zijn in totaal 3 techniektorens, één voor de onderbouw, één voor de middenbouw en één voor de bovenbouw.

Daarnaast is er keuze uit het techniekmenu, krijgt groep 7 een gastles op het Corbulo College en is er aandacht voor programmeren.

 

 

Blits

Vanaf schooljaar 2019-2020 werken wij met de nieuwste versie van de methode Blits. Dit  is een methode Studievaardigheden. Studievaardigheden worden voor kinderen steeds belangrijker. Blits Studievaardigheden sluit naadloos aan bij deze ontwikkelingen. Met Blits leren de kinderen het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen: teksten, kaarten, tabellen en grafieken.

 

Hier vindt u een overzicht van de door ons gebruikte methodes.