Kids

Huiswerk, Coöperatief leren

Huiswerk

Op school willen we de kinderen een zodanige werkhouding aanleren dat ze zo zelfstandig mogelijk hun werk kunnen aanpakken. Zelfstandigheid, een goed taakbesef, een goede werkhouding en eigen verantwoordelijkheid zijn ons inziens zaken waaraan niet pas in de laatste twee of drie jaar van de basisschool gewerkt moet worden. We starten hiermee dan ook al zodra uw kind op school komt. Door geleidelijk van de kinderen een steeds grotere mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid te vragen, bereiden we ze voor op het voortgezet onderwijs en uiteindelijk op volwassenheid.

We proberen kinderen op school te leren hoe je het beste iets kunt leren. Huiswerk bestaat in het begin vooral uit het thuis verzamelen van dingen die ze nodig hebben voor een werkstuk, een spreekbeurt of een boekbespreking. In groep 7 en 8 wordt regelmatig huiswerk opgegeven. In het begin eenmaal per week één opdracht, langzamerhand meer en ook verschillende opdrachten. In bepaalde periodes van het jaar, proberen wij door huiswerk te clusteren, de situatie, die de leerlingen gaan ervaren in het voortgezet onderwijs, na te bootsen.

Vanaf groep 7 wordt het agendagebruik actief begeleid en aangeleerd.

 

Coöperatief leren is een onderwijsmethode die gebaseerd is op samenwerking. Kenmerkend voor coöperatief of samenwerkend leren is de noodzaak voor leerlingen om bij het uitvoeren van een leertaak met elkaar samen te werken. De klas wordt ingedeeld in (telkens wisselende) kleine, heterogene groepen leerlingen, in deze coöperatieve leergroepen moeten zij met elkaar discussiëren over de leerstof, elkaar uitleg en informatie geven, elkaar overhoren en elkaars zwakke kanten aanvullen.

 

Waarom gebruiken we coöperatieve leerstrategieën?

 

1) Onderzoek wijst uit dat coöperatieve leerstrategieën de prestaties verbeteren op alle niveaus en op het gebied van elke leerstofinhoud.

2) Coöperatieve leerstrategieën bevorderen de schoolprestaties, met name voor leerlingen uit minderheidsgroeperingen en zwakke leerlingen. Maar ook sterkere leerlingen zijn gebaat bij deze strategieën.

3) Coöperatieve leerstrategieën verbeteren de interactie tussen leerlingen en verhogen onderling begrip en empathie.

4) Coöperatieve leerstrategieën verbeteren de ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden.

 

Binnen de Emmaüs merken wij dat leerlingen van coöperatieve leerstrategieën enthousiast worden. Dat de sfeer merkbaar beter wordt binnen een groep en dat we zelf geprikkeld worden om onze lessen te verbeteren.