Kids

Coöperatief leren

Coöperatief leren is een onderwijsmethode die gebaseerd is op  samenwerking. Kenmerkend voor coöperatief of samenwerkend leren is de noodzaak voor leerlingen om bij het uitvoeren van een leertaak met elkaar samen te werken. De klas wordt ingedeeld in (telkens wisselende) kleine, heterogene groepen  leerlingen, in deze coöperatieve leergroepen moeten zij met elkaar discussiëren over de leerstof, elkaar uitleg en informatie geven, elkaar overhoren en elkaars zwakke kanten aanvullen.

 

Waarom gebruiken we coöperatieve leerstrategieën.

 

1) Onderzoek wijst uit dat coöperatieve leerstrategieën de prestaties verbeteren op alle niveaus en op het gebied van elke leerstofinhoud.

2) Coöperatieve leerstrategieën bevorderen de schoolprestaties, met name voor leerlingen uit minderheidsgroeperingen en zwakke leerlingen. Maar ook sterkere leerlingen zijn gebaat bij deze strategieën.

3) Coöperatieve leerstrategieën verbeteren de interactie tussen leerlingen en verhogen onderling begrip en empathie.

4) Coöperatieve leerstrategieën verbeteren de ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden.

 

Binnen de Emmaüs merken wij dat leerlingen van coöperatieve leerstrategieën enthousiast worden. Dat de sfeer merkbaar beter wordt binnen een groep en dat we zelf geprikkeld worden om onze lessen te verbeteren.