Kids

Bewegingsonderwijs

We zien bewegen als een natuurlijk gegeven. Er is bij een kind een wil tot bewegen en daarbij willen we het begeleiden. Bewegingsonderwijs is van groot belang voor kinderen. Jonge kinderen in de groepen 1/ 2 „bewegen” elke  dag  tweemaal.  Hetzij  in  het  speellokaal  hetzij  buiten  op  ons groene schoolplein.

In de groepen 1 t/m 8 worden per week twee lessen bewegingsonderwijs gegeven. Eén les wordt door de groepsleerkracht verzorgd, de andere les door de vakleerkracht, Maarten Boersma. Er is een jaarprogramma bewegingsonderwijs voor groep 1 t/m 8. Ook de groepsleerkrachten maken daarvan gebruik. De groepen 1/2 gymmen in het speellokaal.

De bewegingslessen aan de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in de gymzaal bij de school. Acht groepen krijgen één les in de gymzaal aan de Carolinalaan naast „De  Vliethorst". Bij goed weer kunnen de lessen buiten plaatsvinden.

In verband met de hygiëne is douchen na de gymlessen en gebruik van deorollers gewenst voor de groepen 3 t/m 8.

 

Hier klikt u door naar het Vakurenrooster.