Kids

Activiteiten in de groepen 1 en 2

Kleuters hebben ruimte, materiaal en leeftijdsgenootjes nodig om hun mogelijkheden uit te proberen en vaardigheden te oefenen. Onze school biedt zo'n "experimenteerruimte", waar het kind nieuwe ervaringen veilig kan opdoen. Door dagelijks te spelen en te werken met allerlei materialen binnen een rijke leeromgeving kunnen de kinderen zich op velerlei gebied ontwikkelen. Zelfstandigheid en creativiteit staan dan ook hoog in ons vaandel.

 

Veel van de (ontwikkelings-) materialen zijn een belangrijke voorbereiding op het lezen, rekenen, schrijven en het leren van de Nederlandse taal. De ontwikkeling wordt per kind bijgehouden.                                             

 

In de groepen 1/2 wordt veel met thema’s gewerkt die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en de tijd van het jaar. We gebruiken hierbij de methode Kleuterplein. Ook aan de lichamelijke, creatieve en muzikale ontwikkeling wordt veel aandacht besteed.

 

We beginnen de dag in de kleutergroepen vaak met een vrijspel inloop. De kinderen mogen dan kiezen wat zij zouden willen doen. Daarna starten wij gezamenlijk de kring. Hier vinden allerlei taal- en rekenactiviteiten plaats, die passen in het thema. Ook komen muzikale en godsdienstige vorming hier aan bod. Er wordt dan ook uitleg gegeven over de activiteiten in de werkles. In de werkles onderscheiden we spel in de hoeken, werken met ontwikkelingsmateriaal en werken aan een gerichte (creatieve) opdracht. Dit gebeurt afwisselend naar eigen keuze of aangeboden door de leerkracht. Verder is het bewegingsonderwijs (buitenspel/binnenspel) een vast programmaonderdeel.