Kids

De school

De  Samenwerkingsschool Emmaüs is in 1983 gestart. De school telt sinds 1995 ± 550 leerlingen, verdeeld over 20 groepen.

In totaal 40 personen werken met plezier met en voor deze leerlingen. Vanaf het begin is de Emmaüs een „school in beweging?. De school werkt systematisch aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Nieuwe werkwijzen, methodes en materialen worden ingezet om ons onderwijs te optimaliseren. Kwaliteitszorg staat hoog in ons vaandel. Professionalisering van de leerkrachten staat daarbij voorop.

 

We willen goed en modern onderwijs geven. De komende jaren willen we nog meer de stap gaan maken richting gepersonaliseerd onderwijs met eigenaarschap bij de kinderen. We doen dat met plezier in een team van mensen die zich blijven ontwikkelen. Samen met de ouders doen we ons best om een school te zijn waar alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden en waar ze met plezier naar toe gaan. Een school waar teamleden, ouders en kinderen trots op zijn.

 

De Emmaüs is vanaf de start een R.K.-P.C. Samenwerkingsschool. Een basisschool voor katholiek en protestants christelijk onderwijs.

De school is gelegen in de wijk ‘t Lien. Het merendeel van de leerlingen komt uit de wijken ‘t Lien en de Rietvink. Daarnaast komen er ook kinderen uit andere wijken van Leidschendam-Voorburg.

De school is gehuisvest in een modern gebouw met 20 groepslokalen, een multifunctioneel speellokaal (aula), een atelier, muzieklokaal, theater en aparte ruimten voor intern begeleiders, remedial teachers, administratie, I.C.T., personeel en directie.

In juni 2017 is er een gedeelte nieuwbouw opgeleverd en zijn we toekomstbestendig met diverse mooie ruimtes voor kinderen en teamleden.